HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SEAL CỐI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SEAL CỐI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SEAL CỐI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SEAL CỐI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SEAL CỐI
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SEAL CỐI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SEAL CỐI

30-06-2017 04:31:49 PM

seal niêm phong cối hay còn gọi là seal cối.khi sử dụng nếu seal dính liền giũa cối và thân thì phải bẻ ra và bấm vào khi nào nghe tiếng khoá kêu cốp thì seal đã được khoá.