HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG VẶN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG VẶN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG VẶN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG VẶN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG VẶN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG VẶN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG VẶN

30-06-2017 04:31:45 PM

Loại kẹp chì niêm phong vặn này sử dụng dây rời lên độ dài của sợi dây có thể thay đổi.loại này rất linh hoạt khi sử dung.
xỏ dây qua thiết bị cần niêm sau đó vặn lại khi nào thấy vặn hới cứng thì thôi.