HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG NHỰA

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG NHỰA

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG NHỰA

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG NHỰA

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG NHỰA
HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG NHỰA

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG NHỰA

04-07-2017 08:34:44 PM

là loại kẹp chì dây nhựa bấm hoặc rút sát.có số nhảy để kiểm soát tình trạng hàng hoá còn niêm phong hay mất niêm phong.