HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG DÂY CÁP

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG DÂY CÁP

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG DÂY CÁP

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG DÂY CÁP

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG DÂY CÁP
HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG DÂY CÁP

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG DÂY CÁP

30-06-2017 04:31:48 PM

Nếu là kẹp chì niêm phong dây cáp rút thì rút sát hết mức có thể sau đó ghi lại số serial để kiểm tra.còn với kẹp chì dây cáp bấm thì bấm xong kéo ngược trở lại xem khoá có hoạt động chưa và ghi lại số serial để kiểm tra.