HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG DÂY CÁP VÀ KẸP CHÌ CỐI

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG DÂY CÁP VÀ KẸP CHÌ CỐI

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG DÂY CÁP VÀ KẸP CHÌ CỐI

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG DÂY CÁP VÀ KẸP CHÌ CỐI

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG DÂY CÁP VÀ KẸP CHÌ CỐI
HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG DÂY CÁP VÀ KẸP CHÌ CỐI

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG KẸP CHÌ NIÊM PHONG DÂY CÁP VÀ KẸP CHÌ CỐI

20-08-2017 05:51:59 PM - 880

Đối với kẹp chì dây cáp rút chỉ cần xỏ đầu dây qua lỗ rút sát và ghi lại số kẹp chì để kiểm soát.Tương tự kẹp chì dây cáp bấm cũng ghi vậy chỉ cần bấm dây vào khoá và kéo ngược trở lại xem khoá có hoạt động chưa và ghi lại số chì để kiểm soát.
Còn kẹp chì cối thì bẻ đầu cối bấm vào thân và kéo ngược trở lại xem khoá hoạt động chưa sau đó ghi lại số chì để kiểm soát.

Các tin khác

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẸP CHÌ DÂY NHỰA RÚT,DÂY NHỰA BẤM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẸP CHÌ DÂY NHỰA RÚT,DÂY NHỰA BẤM
-Đối với kẹp chì niêm phong dây nhựa rút thì xỏ dây qua hệ thống khoá và rút sát có thể ghi lại số chì để kiểm soát. -Đối...